Hệ sinh thái khởi nghiệp là gì? Các đặc điểm cơ bản của hệ sinh thái khởi nghiệp

Dưới đây là bài viết thể hiện đầy đủ nội dung thông tin của hệ sinh thái khởi nghiệp là gì, cũng như khái quát các quy trình xây dựng nên hệ sinh thái khởi nghiệp mới. Đồng thời đưa ra các yếu tố cốt lõi và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

hệ sinh thái khởi nghiệp là gì

Tìm hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp là gì?

Hệ sinh thái khởi nghiệp là cách thức một quốc gia hay một thành phố thiết lập nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại địa phương. Cùng với đó, OECV định nghĩa hệ sinh thái khởi nghiệp như là tổng hợp các mối liên kết chính thức, phi chính thức trong các chủ thể khởi nghiệp như (công ty tài chính, nhà đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, hệ thống ngân hàng,…) và còn có các cơ quan khác như (các trường đại học, các cơ quan nhà nước, các quỹ đầu tư công,…) tác động trực tiếp đến môi trường khởi nghiệp tại địa phương.

Có đặc điểm cơ bản của hệ sinh thái khởi nghiệp

Nhìn chung hệ sinh thái khởi nghiệp thường hình thành ở những nơi có các tài sản mang đặc tính địa phương.

Như vậy ta có thể thấy các hệ sinh thái khởi nghiệp có đặc trưng là những nơi đáng để sống hoặc nhờ vào khả năng hấp dẫn về văn hóa hay các thuộc tính tự nhiên của chúng tạo ra cho các hoạt động kinh doanh cơ hội.Trong một số trường hợp như: khởi nghiệp có thể xuất hiện từ một truyền thông công nghiệp đã có từ trước đó.

đặc điểm của hệ sinh thái khởi nghiệp là gì

 • Sự tăng trưởng của hệ sinh thái khởi nghiệp được thúc đẩy bởi quá trình gọi là “ tái tạo khởi nghiệp” .Theo đó các nhà doanh nhân đã xây dựng thành công các công ty nhưng không nhất thiết là công ty lớn, và sau đó bị bán đi, thường sẽ rời khỏi công ty ngay sau khi nó được bán đi, mặc dù một số vẫn làm việc trong thời gian ngắn để tạo cho mình cơ hội học hỏi kinh nghiệm quản lý trong một công ty toàn cầu. Thế nhưng điều quan trọng là họ vẫn cùng nhau tham gia trong cụm, tái đầu tư của cải và kinh nghiệm để tạo ra thêm càng nhiều hoạt động khởi nghiệp mới. Bên cạnh đó có một số sẽ trở thành doanh nhân khởi nghiệp, bắt đầu bằng các doanh nghiệp mới hoàn toàn, một số khác có thể trở thành nhà đầu tư thiên thần, cùng cung cấp kinh phí khởi nghiệp cho các doanh nghiệp mới, đóng góp nhiều năm kinh nghiệm của mình để thông qua một vị trí trong ban giám đốc. Thông qua quá trình khởi nghiệp được thúc đẩy bởi những sự ra đi, lý tưởng nhất là các doanh nhân có khả năng phát triển doanh nghiệp và những người tham gia quản lý cấp cao khác phải trở thành những người đủ mạnh mẽ, đủ tiền bạc để họ không cần phải làm việc lại, để họ có thể cống hiến sức lực của mình cho quá trình hình thành và hỗ trợ nhiều hoạt động khởi nghiệp hơn.
 • Ngoài ra hệ sinh thái khởi nghiệp còn mang đặc trưng “giàu thông tin”. Như vậy đối với môi trường giàu thông tin các cá nhân có thể truy cập thông tin và tiếp cận thông tin về nhu cầu của người mua mới, về các công nghệ cao và càng được phát triển, có được khả năng vận hành và giao dịch, tính khả dụng máy móc do đó có thể dễ dàng nhận thấy lỗ hỏng trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc nhà cung cấp để khắc phục.

yếu tố thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp là gì

Những yếu tố cốt lõi thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển

Yếu tố tài năng

Khởi động bằng sự đầu tư vào nguồn vốn con người là chủ yếu bằng cách kiến tạo các chính sách thu hút và phát triển người tài.

Yếu tố mạng lưới

Xây dựng các cụm hubs/clusters, mạng lưới các nhà cố vấn ( mentors), sự liên kết giữa các nhà khoa học và doanh nhân,…

Yếu tố văn hóa

Đề cao những vai trò quan trọng như kiến tạo giá trị của doanh nhân, tinh thần cho đi trước và có văn hóa chấp nhận rủi ro.

Yếu tố vốn

Cần nâng cao khả năng tiếp cận vốn đối vưới các dự án khởi nghiệp, đặc biệt là các vốn thông minh như mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần.

Yếu tố pháp luật

Trước hết nên nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và các chính sách thu hút vốn đầu tư, kinh doanh mạo hiểm.

Vòng đời của nó đã và đang trải qua các giai đoạn nào?

 • Giai đoạn 1: Giai đoạn sơ khai ( Nascent)
 • Giai đoạn 2: Giai đoạn xây dựng nền tảng ( Foundational)
 • Giai đoạn 3: Giai đoạn tăng tốc ( Accelerating)
 • Giai đoạn 4: Giai đoạn trưởng thành ( Established)
 • Giai đoạn 5: Giai đoạn hoạt động hiệu quả cao (High Functioning)
 • Giai đoạn 6: Giai đoạn mở rộng ( Progressive)
 • Giai đoạn 7: Giai đoạn mở rộng( Inspirational)

vòng đời của hệ sinh thái khởi nghiệp là gì

Những nội dung cơ bản nào để phát triển hệ sinh thái mới?

Thông qua thông tin trên ta có những nội dung cơ bản của chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp được thiết kế xoay quanh các nội dung nhằm mục tiêu củng cố yếu tố cốt lõi của hệ sinh thái khởi nghiệp như sau:

 • Nhằm phát triển và nâng cao năng lực doanh nhân khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp.
 • Phát triển và nâng cao năng lực các tổ chức nhằm hổ trợ để khởi nghiệp.
 • Tăng cường để kết nối, đặc biệt là liên kết đến các doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đến các nguồn lực cần thiết cho hoạt động khởi nghiệp, đặc biết là mạng lưới của các nhà cố vấn, các nhà đầu tư thiên thần.
 • Cùng kiến tạo môi trường kinh doanh càng thuận lợi cho nhiều hoạt động khởi nghiệp như thành thành lập doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp, thoái vốn,…

Qúa trình đổi mới hệ sinh thái khởi nghiệp đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế và xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Thông qua bài viết này, hy vọng SEOStartUp sẽ giúp các bạn có thêm những thông tin bổ ích về hệ sinh thái khởi nghiệp là gì và quy trình xây dựng con đường khởi nghiệp mới.

Xem thêm

Bài viết liên quan
Dịch vụ Google Ads Báo giá SEO Lý do nên chọn chúng tôi ? Quy trình SEO Liên hệ nhận báo giá